Privacy verklaring

Spread the love

Privacy verklaring van  Camargue Horse Therapy

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Camargue Horse Therapy geleverde producten of diensten.

Camargue Horse therapy, gevestigd te Norg  aan de Mezenstraat 42 ,is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Camargue Horse Therapy verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en /of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Camargue Horse Therapy van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Camargue Horse Therapy  in ieder geval en tenminste worden verwerkt , betreffen:

 • Voorletters en achternaam.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Bedrijfsnaam.
 • Adresgegevens(bestaande uit straatnaam+huisnummer +postcode).
 • Telefoonnummer (mobiel of vast).
 • E-mailadres.
 • Bankgegevens.

Camargue Horse Therapy verwerkt geen bijzondere gegevens

Bijzondere gegevens zijn gevoelige gegevens , bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden,etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Camargue Horse Therapy verwerkt geen bijzondere gegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Camargue Horse Therapy, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of E-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn , zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Camargue Horse Therapy. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Camargue Horse Therapy. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief , dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken ,dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Camargue Horse Therapy gebonden aan de daarvoor geldende wet-en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoud Camargue Horse Therapy zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

 zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld .

Delen met anderen /verstrekking gegevens aan derden

Camargue Horse Therapy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek(openbare gedeelte)

Camargue Horse Therapy gebruikt alleen technische en funcionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer,tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website  en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende , persoonsgegevens in te zien ,te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@camarguehorsetherapy.com

Beveiliging

Camargue Horse Therapy hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik , neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage , correctie , verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Camargue Horse Therapy u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@camarguehorsetherapy.com

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy verklaring kunt u contact opnemen ,via info@camarguehorsetherapy.com

Deze privacy verklaring is opgesteld  op 24-05-2018